Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Sicco Mansholt: farmár, účastník odboja a skutočný Európan

Organizácia trhov by sa mala vnímať ako prostriedok na dosiahnutie konečného cieľa jednotného trhu.

Sicco Mansholt

Život v plynutí času

Mansholt vyrastal na farme a tieto svoje skúsenosti využil vo funkcii nového ministra poľnohospodárstva v povojnovej holandskej vláde. V časoch zúfalého nedostatku potravín a hroziacej krízy prijal množstvo opatrení zameraných na rýchle obnovenie dodávok potravín. Stanovil minimálne ceny najdôležitejších poľnohospodárskych produktov, dovozné dane a podporu vývozu. Bol presvedčený, že celá Európa musí byť sebestačná a že každý jej občan by mal mať zaručený stabilný prísun cenovo dostupných potravín.

Vízia pre Európu

Ako presvedčený európsky federalista sníval o spoločnej poľnohospodárskej politike pre Európu. V roku 1950 vypracoval plán spoločného trhu s poľnohospodárskymi produktmi v Európe, ktorý by bol riadený nadnárodným orgánom.

Aj keď sa tomuto konceptu v počiatkoch nedarilo, neskôr bol oživený a stal sa inšpiráciou pri formovaní poľnohospodárskej politiky Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Mansholt dostal šancu realizovať svoje plány v rámci spoločnej politiky, keď sa v roku 1958 stal komisárom pre poľnohospodárstvo v úplne prvej Európskej komisii.

Sicco Mansholt vysvetľuje svoju víziu európskeho poľnohospodárstva

Publikácie

Ďalšie informácie o živote a práci Sicca Mansholta a o jeho príspevku k európskemu projektu