Skip to main content

Sicco Mansholt: kmet, član odporniškega gibanja in pravi Evropejec

Z organizacijo trgov naj bi se kot končni cilj dosegel enotni trg.

Sicco Mansholt

Življenje in zgodovinsko ozadje

Mansholt je odraščal na kmetiji, svoje izkušnje pa je s pridom uporabil v vlogi ministra za kmetijstvo v nizozemski povojni vladi. Zaradi hudega pomanjkanja hrane in grozeče krize je Mansholt sprejel številne ukrepe za hitro obnovo preskrbe s hrano. Določil je najnižje cene za najpomembnejše kmetijske proizvode ter jih dopolnil z uvoznimi davki in izvoznimi spodbudami. Prepričan je bil, da bi morala celotna Evropa postati samozadostna in da bi bilo treba vsem zagotoviti stabilno preskrbo s hrano po dostopnih cenah.

Vizija za Evropo

Mansholt je bil vnet evropski federalist s sanjami o skupni kmetijski politiki za Evropo. Leta 1950 je pripravil načrt za skupni trg kmetijskih proizvodov v Evropi pod nadzorom nadnacionalnega upravnega organa.

Načrt se tedaj ni uresničil, vendar so ga pozneje obudili in uporabili kot navdih za kmetijsko politiko Evropske gospodarske skupnosti. Priložnost za uresničitev načrtov za skupno politiko se je Mansholtu ponudila leta 1958, ko je postal komisar za kmetijstvo v prvi Evropski komisiji.

Sicco Mansholt pojasnjuje svojo vizijo evropskega kmetijskega sektorja

Publikacije

Več o življenju, delu in prispevku Sicca Mansholta k evropskemu projektu