Skip to main content

Sicco Mansholt boer, verzetsstrijder en een ware Europeaan

De marktordening moet worden gezien als een middel om het ultieme doel, namelijk een interne markt, te bereiken.

Sicco Mansholt

Leven en historische context

Mansholt groeide op op een boerderij en gebruikte deze ervaring toen hij in het naoorlogse kabinet minister van Landbouw werd. Omdat er voedseltekorten en een crisis dreigden, nam Mansholt enkele maatregelen om de voedselvoorziening snel te herstellen. Hij legde minimumprijzen vast voor de belangrijkste landbouwproducten in combinatie met invoerbelastingen en uitvoersteun. Hij was ervan overtuigd dat heel Europa zelfvoorzienend moest worden en dat iedereen moest kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van voldoende, betaalbaar voedsel.

Een visie voor Europa

Als overtuigd Europees federalist droomde Mansholt van een gemeenschappelijk landbouwbeleid voor heel Europa. In 1950 bedacht hij een plan voor een gemeenschappelijke markt voor landbouwproductie in Europa die supranationale aangestuurd zou worden.

Hoewel dit aanvankelijk niet van de grond kwam, werd het later nieuw leven ingeblazen en diende het ter inspiratie voor het landbouwbeleid van de Europese Economische Gemeenschap. Mansholt kreeg de kans om zijn plannen voor een gemeenschappelijk beleid te introduceren toen hij in 1958 commissaris voor Landbouw werd in de allereerste Europese Commissie.

Sicco Mansholt vertelt over zijn visie op de Europese landbouwsector

Publicaties

Meer over Sicco Mansholt: zijn leven, zijn prestaties en zijn bijdrage aan het Europese project