Skip to main content

Sicco Mansholt – rolnik, bojownik ruchu oporu i prawdziwy Europejczyk

Organizację rynków należy postrzegać jako sposób na osiągnięcie ostatecznego celu, jakim jest jednolity rynek.

Sicco Mansholt

Biografia na tle czasów

Mansholt wychował się w gospodarstwie rolnym i później jako minister rolnictwa w holenderskim powojennym rządzie czerpał z własnych doświadczeń. W obliczu niedoborów żywności i widma kryzysu podjął ważne kroki, aby szybko przywrócić dostawy żywności. Wprowadził ceny minimalne dla najbardziej podstawowych produktów rolnych, a także podatek importowy i wsparcie dla eksportu. Był przekonany, że Europa musi stać się samowystarczalna, tak aby każdemu zapewnić stały dostęp do żywności po przystępnych cenach.

Wizja Europy

Jako zadeklarowany europejski federalista Mansholt marzył o europejskiej wspólnej polityce rolnej. W 1950 r. opracował plan utworzenia w Europie wspólnego rynku produktów rolnych, zarządzanego przez ponadnarodową instytucję.

Wprawdzie w tamtym momencie plan nie doszedł do skutku, jednak powrócono do niego w późniejszych latach − stał się inspiracją dla stworzenia polityki rolnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Mansholt dostał szansę zrealizowania swojej wizji wspólnej polityki rolnej po objęciu w 1958 r. stanowiska komisarza ds. rolnictwa w pierwszej Komisji Europejskiej.

Sicco Mansholt wyjaśnia swoją wizję rolnictwa w Europie

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Sicco Mansholta oraz jego wkładu w projekt integracji europejskiej