Gå direkt till innehållet

Sicco Mansholt – lantbrukare, motståndskämpe och en sann europé

Organisationen av marknaderna bör ses som ett sätt att nå det slutliga målet, en inre marknad.

Sicco Mansholt

Liv och karriär

Sicco Mansholt växte upp på en gård och använde sina erfarenheter när han blev jordbruksminister i den nederländska regeringen efter kriget. För att råda bot på matbristen och förhindra en kris vidtog han flera åtgärder för att snabbt bygga upp livsmedelsförråden. Han fastställde minimipriser för de viktigaste jordbruksprodukterna i kombination med importskatter och exportstöd. Sicco Mansholt var övertygad om att Europa måste bli självförsörjande och att alla har rätt till mat till rimliga priser.

En vision för Europa

Sicco Mansholt var en övertygad europeisk federalist och drömde om en gemensam jordbrukspolitik för Europa. År 1950 tog han fram en plan för en gemensam europeisk marknad för jordbruksprodukter med en överstatlig struktur.

Det lyckades inte den gången, men idén togs senare upp igen och låg till grund för Europeiska ekonomiska gemenskapens jordbrukspolitik. Sicco Mansholt fick chansen att förverkliga sina planer på en gemensam politik när han blev jordbrukskommissionär i den första EU-kommissionen 1958.

Sicco Mansholt förklarar sin vision för Europas jordbrukssektor.

Publikationer

Läs mer om Sicco Mansholts liv, arbete och bidrag till EU-projektet.