Skip to main content

Neúnavný federalista Altiero Spinelli

Život a doba

Po skončení druhé světové války v Itálii založil Evropské federalistické hnutí. Po celý zbytek 40. a během 50. let 20. století Spinelli neochvějně obhajoval federalistickou myšlenku sjednocené Evropy. Během 60. let byl Spinelli poradcem vlády a výzkumným pracovníkem a založil římský ústav pro mezinárodní záležitost. V letech 1970 až 1976 byl členem Evropské komise a v roce 1979 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu.

Vize pro Evropu

V roce 1980 spolu s dalšími federalistickými poslanci Evropského parlamentu založil „The Crocodile Club“, jehož členové Evropskému parlamentu předložili návrh nové Smlouvy o Evropské unii. Dne 14. února roku 1984 Evropský parlament drtivou většinou Spinelliho návrh přijal a schválil „Návrh smlouvy o založení Evropské unie“ („Spinelliho plán“).

Z projevu Altiera Spinelliho, 8. července ve Štrasburku

Publikace

Další informace o životě a díle Altiera Spinelliho a jeho příspěvku k evropskému projektu