Skip to main content

Altiero Spinelli: federalist bla heda

Ħajja u żminijiet

Wara t-Tieni Gwerra Dinjija, Spinelli waqqaf il-Moviment Federalista fl-Italja. Matul il-bqija tas-snin 1940 u 1950, hu kien promotur qawwi tal-kawża federalista ta’ Ewropa magħquda. Fis-snin 1960, Spinelli, bħala konsulent u riċerkatur tal-gvern, stabbilixxa l-Istitut tal-Affarijiet Internazzjonali f’Ruma. Kien membru tal-Kummissjoni Ewropea mill-1970 sal-1976, u fl-1979, ġie elett bħala Membru tal-Parlament Ewropew.

Viżjoni għall-Ewropa

Fl-1980, flimkien ma’ MEPs oħrajn bi ħsieb Federalistiku, waqqaf il-“Klabb tal-Kukkudrill”, li l-membri tiegħu ressqu mozzjoni lill-Parlament biex jabbozza proposta għal trattat ġdid dwar l-Unjoni Ewropea. Fl-14 ta’ Frar 1984, il-Parlament Ewropew adotta l-proposta tiegħu b’maġġoranza kbira u approva l-“Abbozz tat-Trattat li Jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea”, il-“Pjan Spinelli”.

Diskors ta’ Altiero Spinelli fit-8 ta’ Lulju 1981 fi Strasburgu

Pubblikazzjonijiet

Aktar dwar il-ħajja, ix-xogħol u l-kontribuzzjoni ta’ Altiero Spinelli għall-proġett Ewropew