Skip to main content

Altiero Spinelli: neutrudni federalist

Življenje in zgodovinsko ozadje

Po drugi svetovni vojni je Spinelli v Italiji ustanovil federalistično gibanje. V 40. in 50. letih prejšnjega stoletja je ves čas vneto zagovarjal federalistične ideje o združeni Evropi. Spinelli je v 60. letih 20. stoletja kot vladni svetovalec in raziskovalec ustanovil Inštitut za mednarodne zadeve v Rimu. Bil je član Evropske komisije od leta 1970 do 1976, leta 1979 pa je bil izvoljen za poslanca Evropskega parlamenta.

Vizija za Evropo

Spinelli je leta 1980 skupaj z drugimi federalistično usmerjenimi poslanci Evropskega parlamenta ustanovil „Krokodilji klub“, katerega člani so vložili predlog za novo pogodbo o Evropski uniji. Evropski parlament je 14. februarja 1984 z veliko večino sprejel in potrdil „Osnutek pogodbe o ustanovitvi Evropske unije“, imenovan Spinellijev načrt.

Altiero Spinelli 8. julija 1981 v Strasbourgu

Publikacije

Več o življenju, delu in prispevku Altiera Spinellija k evropskemu projektu