Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Altiero Spinelli: neúnavný federalista

Život v plynutí času

Po druhej svetovej vojne založil Spinelli v Taliansku federalistické hnutie. V 40. a 50. rokoch minulého storočia bol horlivým zástancom myšlienok zjednotenej, federalistickej Európy. V 60. rokoch minulého storočia založil v Ríme ako štátny radca a výskumný pracovník Inštitút pre medzinárodné záležitosti. Od roku 1970 do roku 1976 bol členom Európskej komisie a v roku 1979 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu.

Vízia pre Európu

V roku 1980 založil spolu s ostatnými federalistickými poslancami Európskeho parlamentu tzv. Krokodílí klub, ktorého členovia predložili Parlamentu návrh na vypracovanie novej zmluvy o Európskej únii. Dňa 14. februára 1984 prijal Európsky parlament jeho návrh veľkou väčšinou hlasov a schválil návrh Zmluvy o založení Európskej únie (tzv. Spinelliho plán).

Vystúpenie Altiera Spinelliho 8. júla 1981 v Štrasburgu

Publikácie

Viac o živote a práci Altiera Spinelliho a o jeho príspevku k európskemu projektu