Skip to main content

Altiero Spinelli: en ubøjelig føderalist

Liv og samtid

Ved slutningen af 2. verdenskrig grundlagde han den føderalistiske bevægelse i Italien. Op gennem 1940'erne og 1950'erne var han en urokkelig fortaler for føderalismen og et forenet Europa. I 1960'erne var Spinelli forsker og rådgiver for regeringen og etablerede instituttet for internationale anliggender i Rom. Han var medlem af Europa-Kommissionen fra 1970 til 1976, og i 1979 blev han valgt som medlem af Europa-Parlamentet.

En vision for Europa

I 1980 dannede han sammen med andre ligesindede føderalistiske parlamentsmedlemmer “Krokodilleklubben”, der fremsatte et forslag til Parlamentet om at udarbejde et udkast til en ny traktat for Den Europæiske Union. Den 14. februar 1984 vedtog Europa-Parlamentet hans forslag med et overvældende flertal og godkendte udkastet til en traktat om Den Europæiske Union, den såkaldte "Spinelli-plan".

Altiero Spinelli på talerstolen i Strasbourg den 8. juli 1981

Publikationer

Læs mere om Altiero Spinellis liv, arbejde og bidrag til det europæiske projekt