Skip to main content

Altiero Spinelli – nieugięty federalista

Biografia na tle czasów

Po II wojnie światowej Spinelli założył we Włoszech Ruch Federalistyczny. Przez resztę lat 40. i 50. XX w. był zagorzałym orędownikiem federalistycznej idei zjednoczonej Europy. W latach 60. jako doradca rządowy i badacz Spinelli założył Instytut Spraw Międzynarodowych w Rzymie. Od 1970 do 1976 r. był członkiem Komisji Europejskiej, a w 1979 r. uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

Wizja Europy

W 1980 r. wraz z innymi posłami do Parlamentu Europejskiego o poglądach federalistycznych założył Klub Krokodyla, którego członkowie złożyli do Parlamentu wniosek o przygotowanie projektu nowego traktatu o Unii Europejskiej. 14 lutego 1984 r. Parlament Europejski przyjął wniosek przeważającą większością głosów i zatwierdził projekt Traktatu ustanawiającego Unię Europejską, czyli „plan Spinellego”.

Altiero Spinelli przemawia 8 lipca 1981 r. w Strasburgu

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Altiero Spinellego oraz jego wkładu w projekt integracji europejskiej