Skip to main content

Altiero Spinelli: een gedreven federalist

Spinelli en zijn tijd

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog richtte Spinelli in Italië de Europese federalistische beweging op. Gedurende de jaren 1940 en 1950 verdedigde hij het federalistische doel van een verenigd Europa. In de jaren 1960 richtte Spinelli als overheidsadviseur en onderzoeker het Instituut voor Internationale Zaken in Rome op. Van 1970 tot 1976 was hij lid van de Europese Commissie en in 1979 werd hij verkozen tot lid van het Europees Parlement.

Een visie voor Europa

In 1980 richtte hij samen met andere federalistisch gezinde EP-leden de "Club Crocodile" op, waarvan de leden een motie voor het Parlement indienden om een voorstel voor een nieuw Verdrag betreffende de Europese Unie op te stellen. Op 14 februari 1984 nam het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid zijn voorstel aan en keurde het Ontwerpverdrag tot oprichting van de Europese Unie, het "plan-Spinelli", goed.

Toespraak van Altiero Spinelli, 8 juli 1981 in Straatsburg

Publicaties

Meer over leven en werk van Altiero Spinelli, en over zijn bijdrage aan het Europees project