Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Алтиеро Спинели — непоколебим федералист

Живот и дейност

След Втората световна война Спинели създава Федералисткото движение в Италия. До края на 40-те и през 50-те години на XX век той се проявява като твърд защитник на федералистката кауза за обединена Европа. През 60-те години на ХХ век Спинели, в качеството си на правителствен съветник и изследовател, учредява Института по международни отношения в Рим. Той е член на Европейската комисия от 1970 г. до 1976 г., а през 1979 г. е избран за член на Европейския парламент.

Визия за Европа

През 1980 г. заедно с други евродепутати, привърженици на федералистката идея, той основава Крокодилския клуб, чиито членове внасят предложение Европейският парламент да изготви предложение за нов договор за Европейския съюз. На 14 февруари 1984 г. Европейският парламент приема предложението с преобладаващо мнозинство и одобрява „Проект на Договор за създаването на Европейски съюз“, плана „Спинели“.

Изказване на Алтиеро Спинели на 8 юли 1981 г. в Страсбург

Публикации

Още за живота, дейността и приноса за европейския проект на Алтиеро Спинели.