Skip to main content

Altiero Spinelli – en outtröttlig federalist

Liv och karriär

Efter andra världskriget startade Spinelli federaliströrelsen i Italien. Under resten av 1940-talet och 1950-talet var Spinelli en ivrig förespråkare för ett federalistiskt och enat Europa. Under 1960-talet var Spinelli forskare och regeringsrådgivare och inrättade också det utrikespolitiska institutet i Rom. Han var EU-kommissionär från 1970 till 1976 och valdes till ledamot av Europaparlamentet år 1979.

En vision för Europa

År 1980 bildade Spinelli tillsammans med andra federalister i Europarlamentet Krokodilklubben. Medlemmarna i klubben lade fram ett förslag i parlamentet om att ta fram ett utkast till ett nytt fördrag om Europeiska unionen. Den 14 februari 1984 antog Europaparlamentet Spinellis förslag med stor majoritet och godkände utkastet till fördrag om Europeiska unionen, den så kallade Spinelliplanen.

Altiero Spinelli talar i Strasbourg den 8 juli 1981.

Publikationer

Läs mer om Altiero Spinellis liv, arbete och bidrag till EU-projektet.