Skip to main content

Altiero Spinelli: järeleandmatu föderalist

Elu ja tegevus

Pärast Teist maailmasõda asutas Spinelli Itaalias föderalistliku liikumise. 1940. ja 1950. aastatel oli ta Euroopa föderalismi kindlameelne toetaja. 1960. aastatel asutas Spinelli valitsuse nõuniku ja teadlasena Roomas rahvusvaheliste suhete instituudi. Aastatel 1970–1976 oli ta Euroopa Komisjoni liige ja 1979. aastal valiti ta Euroopa Parlamenti.

Euroopa visioon

1980. aastal pani ta koos teiste föderalistidest parlamendiliikmetega aluse nn krokodilliklubile, mille liikmed esitasid Parlamendile resolutsiooni ettepaneku koostada uus Euroopa Liidu leping. 14. veebruaril 1984 võttis Euroopa Parlament resolutsiooni ülekaaluka häälteenamusega vastu ning kiitis heaks Euroopa Liidu lepingu kavandi ehk Spinelli plaani.

Altiero Spinelli kõneleb 8. juulil 1981 Strasbourgis

Väljaanded

Lähemalt Altiero Spinelli elu, töö ja panuse kohta Euroopa projekti