Skip to main content

Altjēro Spinelli: nelokāms federālists

Dzīve un karjera

Pēc Otrā pasaules kara Spinelli Itālijā izveidoja federālistu kustību. Četrdesmito gadu beigās un piecdesmitajos gados viņš kļuva par vienotas Eiropas federālisma uzticīgu aizstāvi. Sešdesmitajos gados Spinelli bija valdības padomnieks un pētnieks, kā arī nodibināja Starptautisko lietu institūtu Romā. Viņš bija Eiropas Komisijas loceklis 1970.–1976. gadā, un 1979. gadā viņu ievēlēja par Eiropas Parlamenta deputātu.

Eiropas vīzija

1980. gadā kopā ar federāli noskaņotajiem Eiropas Parlamenta deputātiem viņš nodibināja “Krokodilu klubu”, kura dalībnieki Parlamentam apspriešanai iesniedza ierosinājumu izstrādāt priekšlikumu par jaunu Eiropas Savienības līgumu. 1984. gada 14. februārī Eiropas Parlaments ar ievērojamu vairākumu pieņēma viņa priekšlikumu un apstiprināja “Eiropas Savienības dibināšanas līguma projektu” jeb tā saukto “Spinelli plānu”.

Altjēro Spinelli runa Strasbūrā 1981. gada 8. jūlijā

Publikācijas

Vairāk par Altjēro Spinelli dzīvi, darbu un ieguldījumu Eiropas projektā