Přejít na hlavní obsah

Robert Schuman: architekt projektu evropské integrace

Evropa se nevytvoří najednou, nebo podle jednoho plánu. Uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu.

Robert Schuman

Život a doba

Robert Schuman se narodil jako německý občan v Lucembursku a v roce 1919, kdy bylo Alsasko-Lotrinsko, kde tehdy žil, vráceno Francii, získal francouzské občanství. Během druhé světové války oslovil Schumana Charles de Gaulle, který stál tehdy v čele francouzské exilové vlády, aby odjel do Londýna a stal se členem jeho vlády.

Po válce se Schuman vrátil zpět do francouzské politiky a zastával řadu významných funkcí. Stal se klíčovým vyjednavačem mnoha významných dohod a iniciativ, jako byla Rada Evropy, Marshallův plán nebo NATO. Všechny tyto projekty měly za cíl rozšířit spolupráci v rámci západní aliance a zajistit sjednocení Evropy.

Vize pro Evropu

Ve spolupráci s Jeanem Monnetem vypracoval světově známý Schumanův plán. Veřejnosti ho představil 9. května roku 1950 – toto datum se dnes považuje za den vzniku Evropské unie a každoročně se slaví jako Den Evropy. V doprovodném projevu navrhl společný dohled nad výrobou uhlí a oceli, nejdůležitějších surovin pro zbrojní průmysl. Bez kontroly nad výrobou těchto dvou surovin by tak žádná země nebyla schopna zahájit válku. To bylo základní myšlenkou tohoto plánu.

Robert Schuman při projevu 9. května 1950 v Paříži, v němž představil svou deklaraci.

Publikace

Další informace o životě a díle Roberta Schumana a jeho podílu na evropské integraci

Další informace