Skip to main content

Robert Schuman – architekt projektu integracji europejskiej

„Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność”.

Robert Schuman

Biografia na tle czasów

Schuman urodził się w Luksemburgu jako obywatel Niemiec, ale w 1919 r., kiedy Alzacja-Lotaryngia, gdzie wówczas mieszkał, została zwrócona Francji, Schuman stał się obywatelem Francji. Podczas drugiej wojny światowej Charles de Gaulle, który stał na czele Tymczasowego Rządu Republiki Francuskiej, zaproponował Schumanowi przyjazd do Londynu i objęcie stanowiska w jego rządzie.

Po wojnie Schuman powrócił do polityki krajowej, obejmując kolejne stanowiska na wysokim szczeblu. Był jednym z czołowych negocjatorów ważnych traktatów i inicjatyw, takich jak Rada Europy, plan Marshalla i NATO – wszystkie one miały na celu zacieśnienie współpracy w ramach sojuszu państw zachodnich i zjednoczenie Europy.

Wizja Europy

We współpracy z Jeanem Monnetem opracował plan Schumana, który zyskał uznanie w oczach świata. Plan ten został opublikowany 9 maja 1950 r. – data ta jest dzisiaj uważana za dzień narodzin Unii Europejskiej, który upamiętniamy co roku podczas obchodów Dnia Europy. W wygłoszonej w tym dniu przemowie Schuman zaproponował wspólną kontrolę nad wydobyciem węgla i produkcją stali, które stanowią najważniejsze surowce dla przemysłu zbrojeniowego. Plan opierał się na założeniu, że państwa pozbawione kontroli nad wydobyciem węgla i produkcją stali nie będą w stanie toczyć wojen.

Robert Schuman wygłasza swoją deklarację 9 maja 1950 r. w Paryżu

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Roberta Schumana oraz jego wkładu w projekt integracji europejskiej

Więcej informacji