Skip to main content

Robert Schuman: de architect van het Europese integratieproject

"De vereniging van Europa kan niet ineens worden verwezenlijkt noch door een allesomvattende schepping tot stand worden gebracht: het verenigd Europa zal moeten worden opgebouwd door middel van concrete verwezenlijkingen, waarbij een feitelijke solidariteit als uitgangspunt zal moeten worden genomen."

Robert Schuman

Schuman en zijn tijd

Schuman werd geboren als Duitser in Luxemburg, maar kreeg de Franse nationaliteit in 1919, toen Elzas-Lotharingen, waar hij woonde, aan Frankrijk werd teruggegeven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vroeg de Franse leider in ballingschap Charles de Gaulle Schuman om naar Londen te gaan om lid te worden van zijn regering.

Na de oorlog ging hij opnieuw de nationale politiek in, waar hij een reeks hoge functies bekleedde. Hij onderhandelde over belangrijke verdragen en initiatieven, zoals de Raad van Europa, het Marshallplan en de NAVO, die zorgden voor een nauwere samenwerking binnen de Westerse alliantie en Europa.

Een visie voor Europa

In samenwerking met Jean Monnet heeft hij het internationaal bekende Schumanplan opgesteld. Dit werd gepubliceerd op 9 mei 1950, de dag die nu wordt beschouwd als de geboortedag van de Europese Unie en die elk jaar wordt gevierd als Europadag. Tijdens zijn begeleidende toespraak stelde Schuman voor de productie van kolen en staal, de belangrijkste grondstoffen voor de wapenindustrie, onder een gemeenschappelijk gezag te plaatsen. Het principe hierachter was dat wie geen controle over de productie van kolen en staal had, geen oorlog zou kunnen beginnen.

Robert Schuman legt zijn verklaring af op 9 mei 1950 in Parijs

Publicaties

Meer over leven en werk van Robert Schuman en over zijn bijdrage aan het Europese project

Meer informatie