Skip to main content

Robert Schuman: Euroopa ühendamise idee autor

Euroopat ei looda üleöö ega ühe hooga. Euroopa sünnib konkreetsetest tegudest, mis kõigepealt loovad tegeliku ühtekuuluvuse.

Robert Schuman

Elu ja tegevus

Schuman sündis Luksemburgis Saksa kodanikuna ning kui Alsace-Lorraine’i piirkond 1919. aastal Prantsusmaale tagastati, võttis ta Prantsuse kodakondsuse. Teise maailmasõja ajal palus Prantsuse pagulasvalitsuse juht Charles de Gaulle, et ta läheks valitsuse teenistusse Londonisse.

Pärast sõda pöördus Schuman tagasi riiklikusse poliitikasse ja töötas mitmel kõrgel ametikohal. Temast sai peamine läbirääkija mitme olulise lepingu ja algatuse jaoks, nagu Euroopa Nõukogu, Marshalli plaan ja NATO. Kõigi nende eesmärk oli tugevdada lääneriikide koostööd ja ühendada Euroopa.

Euroopa visioon

Robert Schuman koostas koos Jean Monnet’ga rahvusvaheliselt tuntud Schumani plaani, mis avaldati 9. mail 1950 – päeval, mida nüüd peetakse Euroopa Liidu sünnipäevaks ja tähistatakse igal aastal Euroopa päevana. Plaani tutvustavas kõnes tegi ta ettepaneku kehtestada ühine kontroll söe ja terase kui sõjatööstuse tähtsaimate toorainete tootmise üle. Ettepanek lähtus põhimõttest, et ilma söe- ja terasetootmist kontrollimata ei saa sõda pidada.

Robert Schuman esitab Pariisis 9. mail 1950 oma deklaratsiooni

Väljaanded

Lähemalt Robert Schumani elust, tööst ja tema panusest Euroopa projekti