Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Robert Schuman: architekt projektu európskej integrácie

Európa sa nevybuduje ani naraz, ani podľa jediného plánu. Vybuduje sa na základe konkrétnych úspechov, ktoré najprv vytvoria skutočnú solidaritu.

Robert Schuman

Život v plynutí času

Schuman sa narodil ako nemecký občan v Luxembursku. Keď bol v roku 1919 región Alsasko-Lotrinsko, v ktorom žil, vrátený Francúzsku, stal sa Francúzom. Počas druhej svetovej vojny Charles de Gaulle, ktorý bol na čele francúzskej exilovej vlády, požiadal Schumana, aby odišiel do Londýna a stal sa členom jeho vlády.

Po vojne sa Schuman vrátil do francúzskej politiky, kde zastával rad vysokých postov. Stal sa hlavným vyjednávačom najvýznamnejších zmlúv a iniciatív, ako bola Rada Európy, Marshallov plán a NATO. Všetky tieto projekty boli zamerané na zintenzívnenie spolupráce v rámci západnej aliancie a na zjednotenie Európy.

Vízia pre Európu

V spolupráci so Jeanom Monnetom vypracoval svetovo známy Schumanov plán. Verejnosti ho predstavil 9. mája 1950 – tento dátum sa dnes považuje za deň zrodu Európskej únie a každoročne sa oslavuje ako Deň Európy.V sprievodnom prejave navrhol Schuman spoločný dohľad nad ťažbou uhlia a výrobou ocele, najdôležitejších surovín pre zbrojársky priemysel. Základnou myšlienkou bolo, že ak jednotlivé štáty nebudú mať kontrolu nad ťažbou uhlia a výrobou ocele, nebudú schopné viesť vojnu.

Robert Schuman predstavuje svoju deklaráciu 9. mája 1950 v Paríži

Publikácie

Ďalšie informácie o živote a práci Roberta Schumana a o jeho príspevku k európskemu projektu

Ďalšie informácie