Skip to main content

Louise Weissová: Celý svůj život zasvětila prosazování evropských hodnot a práv žen

Evropa znovu získá své bývalé postavení, pouze pokud opět rozsvítí majáky svědomí, života a práva.

Louise Weissová

Život a doba

Po válce Weissová podnikla celou řadu cest po celém světě. Napsala mnoho článků pro nejvýznamnější francouzské noviny a časopisy o vedoucí úloze, kterou by mohl Západ, a zejména Evropa, zastávat při prosazování demokratických hodnot po celém světě.

V roce 1971 založila Nadaci Louise Weissové, jež každoročně uděluje cenu osobě nebo instituci, která se nejvíce zasloužila o pokrok v oblasti „vědy o míru“.

Vize pro Evropu

Weissová v roce 1979 úspěšně kandidovala ve volbách do Evropského parlamentu. Ve svém inauguračním projevu v tomto parlamentu všechny Evropany vyzvala, aby se spojili na základě společné kultury, a nikoli pouze na základě sdílených ekonomických zájmů.

Louise Weissová pronáší proslov v Evropském parlamentu.

(Tyto informace nejsou ve zvoleném jazyce k dispozici.)

Publikace

Další informace o životě a díle Louise Weissové a jejím příspěvku k evropskému projektu