Skip to main content

Louise Weiss – całe życie w służbie wartościom europejskim i prawom kobiet

Europa odzyska swoją dawną pozycję tylko poprzez powrót do podstaw, jakimi są sumienie, życie i prawo.

Louise Weiss

Biografia na tle czasów

Po wojnie Louise Weiss podróżowała po całym świecie i pisała artykuły do wielu znanych francuskich czasopism i gazet. Podkreślała w nich, że Zachód, a zwłaszcza Europa, powinny odgrywać wiodącą rolę w propagowaniu wartości demokratycznych na całym świecie.

W 1971 r. powołała do życia Fundację Louise Weiss przyznającą co roku nagrodę osobie lub instytucji, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju „nauki na rzecz pokoju”.

Wizja Europy

W 1979 r. została wybrana posłanką do Parlamentu Europejskiego. W swoim przemówieniu inauguracyjnym apelowała do wszystkich Europejczyków o zjednoczenie na fundamentach wspólnej kultury, a nie tylko w interesie gospodarczym.

Louise Weiss wygłasza przemówienie w Parlamencie Europejskim.

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Louise Weiss oraz jej wkładu w projekt integracji europejskiej