Направо към основното съдържание

Луиз Вайс: през целия си живот тя се бори за европейските ценности и правата на жените

Европа ще си възвърне предишния авторитет само като запали отново маяка на съвестта, живота и правото.

Луиз Вайс

Живот и дейност

След войната Вайс пътува много по света и пише множество статии за известни френски списания и вестници относно водещата роля, която Западът, и по-специално Европа, може да играе за насърчаване на демократичните ценности по света.

През 1971 г. тя основава фондация „Луиз Вайс“, която присъжда годишна награда на лицето или институцията, допринесли най-много за напредъка на „науката за мира“.

Визия за Европа

Вайс успешно участва в изборите за Европейски парламент през 1979 г. В своето встъпително слово пред Парламента тя призовава всички европейци да се обединят въз основа на обща култура, а не само на общи икономически интереси.

Луиз Вайс изнася реч в Европейския парламент.

(Това съдържание не е достъпно на вашия език.)

Публикации

Още за живота, работата и приноса на Луиз Вайс за европейския проект