Skip to main content

Louise Weiss: levenslange voorvechtster van Europese waarden en vrouwenrechten

Europa zal zijn vroegere faam alleen herwinnen door geweten, leven en wet cenraal te stellen.

Louise Weiss

Leven en tijd

Na de oorlog ging Weiss uitgebreid reizen over de hele wereld. Ze schreef veel artikelen voor grote Franse tijdschriften en kranten over de leidende rol die het Westen, en Europa in het bijzonder, zouden kunnen spelen bij het wereldwijd uitdragen van de democratische waarden.

In 1971 heeft zij de Fondation Louise Weiss opgericht, die een jaarlijkse prijs toekent aan de persoon of instelling die het meest bijdraagt tot de vooruitgang van de “wetenschap van de vrede”.

Een visie voor Europa

Weiss werd in 1979 verkozen voor het Europees Parlement. In haar inaugurele rede riep ze alle Europeanen op om zich te verenigen op basis van een gemeenschappelijke cultuur en niet louter op grond van gedeelde economische belangen.

Louise Weiss houdt een toespraak in het Europees Parlement.

Publicaties

Meer over leven en werk van Louise Weiss en over haar bijdrage aan het Europees project.