Skip to main content

Louise Weiss: eluaegne Euroopa väärtuste ja naiste õiguste eest võitleja

Euroopa taastab oma varasema vormi üksnes siis, kui ta suudab uuesti lõkkele puhuda südametunnistuse, elu ja õiguse sädemed.

Louise Weiss

Elu ja tegevus

Pärast sõda reisis Weiss kõikjal maailmas ning kirjutas kuulsatele Prantsuse ajakirjadele ja ajalehtedele palju artikleid juhtiva rolli kohta, mille lääs ja eelkõige Euroopa võiks võtta demokraatlike väärtuste üleilmseks levitamiseks.

1971. aastal asutas ta Louise Weissi fondi, mis autasustab igal aastal isikut või institutsiooni, kes panustab kõige rohkem rahu edendamisse.

Euroopa visioon

Weiss kandideeris 1979. aastal edukalt Euroopa Parlamendi valimistel. Oma ametisseastumise kõnes parlamendile kutsus ta kõiki eurooplasi koostööle ühise kultuuri, mitte pelgalt ühiste majanduslike huvide alusel.

Louise Weiss kõneleb Euroopa Parlamendi ees.

(Ei saa esitada Teie valitud keeles.)

Väljaanded

Lähemalt Louise Weissi elust, tööst ja tema panusest Euroopa projekti