Přejít na hlavní obsah

Nilde Iottiová: obhájkyně všeobecného volebního práva a jedna ze zakládajících osobností Italské republiky

Musíme přizpůsobit pracovní dobu, otevírací hodiny a celé fungování měst přirozenému životnímu tempu a dát jim lidský rozměr. Do politiky musíme vnést zkušenosti z běžného života, drobné každodenní věci, a přinutit všechny – politiky, ministry, ekonomy, místní úředníky – k tomu, aby konečně začali brát v úvahu, jak žijí ženy.

Nilde Iottiová

Život a doba

Po skončení druhé světové války se Nilde Iottiová postavila do čela Svazu italských žen, organizace podřízené Italské komunistické straně. Ženy získaly v roce 1945 v Itálii plné volební právo, a jelikož se Nilde Iottiová mezi voličkami těšila značné podpoře, byla o rok později zvolena do Ústavodárného shromáždění, kde bylo jejím úkolem připravit pro novou ústavu Italské republiky kapitolu týkající se rodinné politiky.

Během celé své politické kariéry tvrdě bojovala za práva žen, podporovala a úspěšně prosazovala zavedení zákonů o rozvodu a umělém přerušení těhotenství v Itálii, které byly hlavními prioritami ženského hnutí.

Vize pro Evropu

V roce 1969 se Iottiová stala poslankyní Evropského parlamentu. Její prioritou jako evropské poslankyně bylo zavést otevřené volby do Evropského parlamentu, v nichž by evropští občané volili své zástupce přímo. Byla toho názoru, že tím Evropský parlament získá pevný a důvěryhodný mandát jednat jménem občanů.

Konání prvních přímých voleb do Evropského parlamentu v roce 1979 bylo pro Iottiovou i její kolegy odměnou za veškeré jejich úsilí. Krátce poté své desetileté působení v Parlamentu, během něhož rovněž pracovala v parlamentním Výboru pro zahraniční věci, ukončila. V roce 1997 byla zvolena místopředsedkyní Rady Evropy, organizace zaměřené na problematiku lidských práv a svobod, čítající 47 členských států.

Nilde Iotti during the European Parliament presidential election in 1979

Nilde Iottiová během volby předsedy Evropského parlamentu v roce 1979

Publikace

Více informací o životě a díle Nilde Iottiové a jejím podílu na evropské integraci

Další informace