Skip to main content

Nilde Iotti: yleisen äänioikeuden puolestapuhuja ja Italian tasavallan vaikuttajahahmo

Työajasta, kaupunkien aikatauluista ja elämisen rytmistä on tehtävä inhimillisempää. Politiikkaan on tuotava arjen pienet asiat, jokapäiväinen elämä, jotta kaikki – poliitikot, ekonomistit, paikallishallinnon virkamiehet – vihdoin ymmärtävät naisten konkreettista arkea ja elämää.

Nilde Iotti

Elämä ja teot

Toisen maailmansodan jälkeen Nilde Iotti toimi PCI-enemmistöisen Italian naisten unionin (Unione Donne Italiane) keskeisenä organisaattorina. Naiset saivat Italiassa täyden äänioikeuden vuonna 1945, ja vuonna 1946 Iotti sai vaaleissa runsaasti ääniä naisilta ja hänet valittiin jäseneksi Italian uutta perustuslakia säätäneeseen komiteaan (Assamblea Constituente), jossa hän vastasi perhepolitiikkaa koskevan osion laatimisesta.

Iotti taisteli lujasti naisten oikeuksien puolesta koko poliittisen uransa ajan. Hän antoi tukensa Italian uusille avioero- ja aborttilaeille, jotka olivat naisliikkeen keskeisiä tavoitteita, ja kampanjoi menestyksekkäästi niiden puolesta.

Eurooppalainen visio

Iotti valittiin Euroopan parlamentin jäseneksi vuonna 1969. Parlamentin jäsenenä hän teki töitä sen eteen, että Euroopan kansalaiset voisivat valita Euroopan parlamentin jäsenet suorilla vaaleilla. Iotti katsoi, että tämä antaisi Euroopan parlamentille vastaansanomattoman ja uskottavan perustan toimia kansan hyväksi.

Iottin ja hänen kumppaniensa työ palkittiin vuonna 1979, kun Euroopan parlamentin jäsenet valittiin ensimmäistä kertaa suorilla vaaleilla. Pian sen jälkeen Iotti päätti kymmenvuotisen uransa Euroopan parlamentissa, jossa hän oli toiminut myös ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä. Vuonna 1997 hänet valittiin Euroopan neuvoston varapuheenjohtajaksi. Euroopan neuvosto on ihmisoikeusjärjestö, johon kuuluu 47 jäsenmaata.

Nilde Iotti during the European Parliament presidential election in 1979

Nilde Iotti Euroopan parlamentin puhemiehen vaalissa 1979

Julkaisut

Lue lisää Nilde Iottin elämästä, toiminnasta ja Euroopan yhdentymisen hyväksi tekemästä työstä.