Skip to main content

Nilde Iotti: orędowniczka powszechnych wyborów i założycielka Republiki Włoskiej

Musimy zmienić godziny pracy i życia w miastach na bardziej ludzkie, zadbać o bardziej przyjazny rytm naszego życia. Nasza codzienność, drobne sprawy związane z naszym bytem, muszą stać się przedmiotem debaty politycznej. Tym sposobem wszyscy – politycy, rząd, ekonomiści, lokalne władze – będą musieli ostatecznie zmierzyć się z wyzwaniami życia kobiet.

Nilde Iotti

Biografia na tle czasów

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Nilde Iotti wspólnie z innymi kobietami założyła Włoski Związek Kobiet podlegający Włoskiej Partii Komunistycznej. Kiedy w 1945 r. kobiety uzyskały pełne prawa wyborcze, Iotti cieszyła się dużym poparciem kobiecego elektoratu i w 1946 r. została wybrana do zgromadzenia konstytucyjnego. Zajęła się w nim opracowaniem części nowej konstytucji republikańskiej dotyczącej polityki rodzinnej.

W czasie całej kariery politycznej walczyła o prawa kobiet, wspierając i z powodzeniem prowadząc kampanię na rzecz wprowadzenia we Włoszech ustaw umożliwiających rozwód i aborcję, co było ważnym priorytetem ruchu kobiet.

Wizja Europy

W 1969 r. Iotti została posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jej priorytetem jako europosłanki było przeprowadzenie otwartych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których wyborcy mogliby bezpośrednio wybierać swoich przedstawicieli. Wierzyła, że takie wybory zapewniłyby Parlamentowi niepodważalny mandat oraz wiarygodność niezbędną do tego, aby działać w imieniu obywateli.

Wysiłki Iotti i jej współpracowników zostały nagrodzone w 1979 r., kiedy to odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. Wkrótce potem zakończyła swoją dziesięcioletnią działalność w Parlamencie Europejskim, podczas której zasiadała też w parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych. W 1997 r. została wybrana wiceprzewodniczącą Rady Europy – organizacji praw człowieka, w której skład wchodzi 47 państw członkowskich.

Nilde Iotti during the European Parliament presidential election in 1979

Nilde Iotti podczas wyborów na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w 1979 r.

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Nilde Iotti oraz jej wkładu w projekt integracji europejskiej

Więcej informacji