Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Нилде Йоти: застъпница за всеобщо избирателно право и учредителка на италианската републикa

Трябва да направим времето, прекарвано на работното място, ежедневието в градовете и ритъмът на живот по-човешки. Трябва да включим ежедневието и дребните проблеми на битието в политиката, принуждавайки всички – политици, министри, икономисти, местни администратори – най-накрая да разберат как живеят жените.

Нилде Йоти

Живот и дейност

След като Втората световна война приключва, Нилде Йоти става водещ организатор в Съюза на италианските жени, доминиран от Комунистическата партия. След като през 1945 г. жените получават пълни избирателни права, Йоти се радва на значителна подкрепа сред жените избиратели и през 1946 г. печели място в Учредителното събрание, в което отговаря за изготвянето на посветената на семейната политика част в новата конституция на републиката.

Йоти се бори неуморно за правата на жените през цялата си политическа кариера, като подкрепя и провежда успешни кампании за въвеждането на закони за развода и абортите в Италия, които са основни приоритети на движението на жените.

Визия за Европа

Йоти става член на Европейския парламент през 1969 г. Нейният приоритет като член на ЕП е провеждането на открити избори за Европейски парламент, в които европейските граждани да избират пряко своите представители. Йоти е убедена, че това ще даде на Парламента неоспорим мандат и доверие да действа от името на гражданите.

Работата на Йоти и нейните колеги се увенчава с успех, когато през 1979 г. се провеждат първите преки избори за Европейски парламент. Тя приключва десетгодишната си работа в Парламента скоро след това. През това десетилетие Нилде Йоти също така е член на Комисията по външни работи. През 1997 г. тя е избрана за заместник-председател на Съвета на Европа – организация в областта на човешките права, в която членуват 47 държави.

Nilde Iotti during the European Parliament presidential election in 1979

Нилде Йоти по време на изборите за председател на Европейския парламент през 1979 г.

Публикации

Още за живота, дейността и приноса на Нилде Йоти за европейския проект

Повече информация