Skip to main content

Nilde Iotti: forkæmper for almindelig valgret og en af Den Italienske Republiks grundlæggere

Vi skal gøre både arbejdstider, hverdagen i byerne og hele livsrytmen mere menneskelig. Vi skal bringe livets realiteter ind i politik, de små ting i hverdagen, så alle – både politikere, ministre, økonomer og lokale myndigheder – får øjnene op for de vilkår, som kvinder reelt lever under.

Nilde Iotti

Liv og samtid

Efter krigen blev Nilde Iotti en af de ledende aktører i den PCI-dominerede sammenslutning af italienske kvinder. Da kvinderne opnåede fuld valgret i 1945, nød Nilde Iotti betydelig støtte blandt de kvindelige vælgere, og hun blev i 1946 valgt til den konstituerende forsamling, dvs. det parlamentariske kammer, der stod for udformningen af en ny republikansk forfatning. Nilde Iotti ledede arbejdet med den familiepolitiske del af forfatningen.

I hele sin politisk karriere kæmpede Nilde Iotti for kvinders rettigheder, og hun arbejdede aktivt og med succes for skilsmisse- og abortlove i Italien, som var vigtige prioriteter for kvindebevægelsen.

En vision for Europa

Nilde Iotti blev medlem af Europa-Parlamentet i 1969. I sin tid som medlem arbejdede hun for direkte valg til Europa-Parlamentet, hvor borgerne i Europa kunne vælge deres repræsentanter direkte. Hun mente, at det ville give Europa-Parlamentet et solidt mandat og troværdigheden til at handle på vegne af folket.

Nilde Iottis og hendes kollegers arbejde blev belønnet i 1979 med det første direkte valg til Europa-Parlamentet. Kort tid efter forlod hun Parlamentet efter ti års virke, hvor hun bl.a. havde været medlem af Parlamentets Udenrigsudvalg. I 1997 blev hun valgt til næstformand for Europarådet, menneskerettighedsorganisationen, der samler 47 medlemslande.

Nilde Iotti during the European Parliament presidential election in 1979

Nilde Iotti ved formandsvalget i Europa-Parlamentet i 1979

Publikationer

Læs mere om Nilde Iottis liv, arbejde og bidrag til det europæiske projekt

Yderligere oplysninger