Direct naar de inhoud

Nilde Iotti: voorvechter van het algemeen stemrecht en een van de grondleggers van de Italiaanse Republiek

We moeten de arbeidstijden, de openingstijden in de steden en het levensritme menselijker maken. We moeten de daelijkse levenservaring, de kleine gebeurtenissen van het bestaan in de politiek brengen om iedereen – politici, ministers, economen, lokale bestuurders – te dwingen eindelijk rekening te houden met het concrete leven van vrouwen.

Nilde Iotti

Iotti en haar tijd

Na de Tweede Wereldoorlog werd Nilde Iotti een leidende organisator van de door de PCI gedomineerde Unie van Italiaanse vrouwen Toen in 1945 het volwaardig stemrecht voor vrouwen werd ingevoerd, bleek Iotti populair onder vrouwelijke kiezers. In 1946 werd zij verkozen in de Grondwetgevende Vergadering, waar zij verantwoordelijk werd voor de opstelling van de rubriek over gezinsbeleid in de nieuwe grondwet voor de Italiaanse Republiek.

Gedurende haar hele politieke loopbaan heeft zij hard gevochten voor vrouwenrechten. Zij voerde met succes campagne voor de legalisering van echtscheiding en abortus in haar thuisland, twee zaken die hoog op de agenda van de vrouwenbeweging stonden.

Een visie voor Europa

Iotti werd in 1969 lid van het Europees Parlement. Tijdens haar ambt streefde zij vooral naar open verkiezingen voor het Europees Parlement waarbij de Europese burgers rechtstreeks hun vertegenwoordigers zouden kiezen. Iotti was immers van mening dat dit het Parlement een onbetwistbaar mandaat zou geven en de geloofwaardigheid om namens de bevolking te handelen.

lotti's werk en dat van haar collega's werd in 1979 beloond wanneer de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement werden gehouden. Kort daarop zette zij een punt achter haar tienjarige carrière bij het Parlement, een decennium waarin ze ook actief was als lid van de commissie Buitenlandse Zaken van het Parlement. In 1997 werd zij verkozen tot vicevoorzitter van de Raad van Europa, de mensenrechtenorganisatie waarbij 47 landen zijn aangesloten.

Nilde Iotti during the European Parliament presidential election in 1979

Nilde Iotti tijdens de verkiezing van de voorzitter van het Europees Parlement in 1979.

Publicaties

Lees meer over leven en werk van Nilde Iotti, en over haar bijdrage aan het Europees project.

Meer informatie