Skip to main content

Nilde Iotti – en förkämpe för allmän rösträtt och en av den italienska republikens grundare

Vi måste göra arbetstiderna, livet i städerna och hela livsrytmen mer humana. Vi måste föra in vardagens erfarenheter i politiken, de små tingen, så att alla – politiker, ministrar, ekonomer och lokala myndigheter – äntligen får upp ögonen för kvinnornas villkor.

Nilde Iotti

Liv och karriär

Efter kriget blev Nilde Iotti en av ledarna inom den PCI-dominerade Unionen för Italiens kvinnor. När kvinnlig rösträtt infördes 1945 hade hon ett starkt stöd bland kvinnliga väljare och 1946 valdes hon in i den konstituerande folkförsamlingen. Där ansvarade hon för kapitlet om familjepolitik i den nya republikanska konstitutionen.

Nilde Iotti kämpade hårt för kvinnors rättigheter under hela sin politiska karriär och bidrog till att införa skilsmässo- och abortlagstiftning i Italien, vilket var högt prioriterat av kvinnorörelsen.

En vision för Europa

Nilde Iotti blev ledamot av Europaparlamentet 1969. Under hela sin mandatperiod arbetade hon för att införa allmänna val till Europaparlamentet där medborgarna skulle få välja sina företrädare direkt. Hon menade att parlamentet då skulle få ett orubbligt mandat och den trovärdighet som krävs för att agera på medborgarnas vägnar.

När de första direkta valen till Europaparlamentet hölls 1979 fick Nilde Iotti uppleva resultatet av sitt och kollegornas arbete. Kort därefter avslutade hon sitt tioåriga engagemang i parlamentet, tio år då hon också varit ledamot av utskottet för utrikesfrågor. År 1997 valdes hon till vice generalsekreterare för Europarådet, som med sina 47 medlemsländer främst arbetar med mänskliga rättigheter.

Nilde Iotti during the European Parliament presidential election in 1979

Nilde Iotti under valet av talman till Europaparlamentet 1979.

Publikationer

Läs mer om Nilde Iottis liv, arbete och bidrag till EU-projektet.

Mer information