Prejsť na hlavný obsah

Nilde Iottiová: obhajkyňa všeobecného hlasovacieho práva a zakladateľka Talianskej republiky

Čas na prácu, rozvrhy miest a rytmus života musíme poľudštiť. Musíme do politiky vniesť každodennú životnú skúsenosť, maličkosti existencie a prinútiť všetkých – politikov, ministrov, ekonómov či miestnu administratívu –, aby sa konečne zmierili s konkrétnym životom žien.

Nilde Iottiová

Život v plynutí času

Po skončení druhej svetovej vojny sa Nilde Iottiová stala hlavnou organizátorkou Únie talianskych žien zloženej prevažne z komunistiek. Keď ženy získali v roku 1945 plné volebné právo, Iottiovej sa dostalo výraznej podpory od voličiek. V roku 1946 tak bola zvolená do Ústavodarného zhromaždenia, kde dostala úlohu vypracovať do novej ústavy republiky kapitoly venované rodinnej politike.

Počas celej svojej politickej kariéry tvrdo bojovala za práva žien, pričom podporovala a úspešne presadila zavedenie zákonov upravujúcich rozvod a umelé prerušenie tehotenstva, ktoré boli pre členky ženského hnutia hlavnými prioritami.

Vízia pre Európu

V roku 1969 sa Nilde Iottiová stala poslankyňou Európskeho parlamentu. Prioritou jej poslaneckej kariéry bolo presadiť verejnú voľbu do Európskeho parlamentu, v ktorej by si európski občania priamo volili svojich zástupcov. Iottiová bola presvedčená o tom, že takto získa Parlament dôveru a jasný mandát vystupovať v mene občanov.

Úsilie Nilde Iottiovej a jej kolegov prinieslo ovocie v roku 1979, keď sa konali prvé priame voľby do Európskeho parlamentu. Krátko na to potom svoju desaťročnú kariéru v Parlamente, počas ktorej pôsobila aj v parlamentnom výbore pre zahraničné veci, ukončila. V roku 1997 bola zvolená za podpredsedníčku Rady Európy – organizácie pre ľudské práva, ktorá združuje 47 členských štátov.

Nilde Iotti during the European Parliament presidential election in 1979

Nilde Iottiová počas voľby predsedu Európskeho parlamentu v roku 1979.

Publikácie

Ďalšie informácie o živote a práci Nilde Iottiovej a o jej príspevku k európskemu projektu

Ďalšie informácie