Přejít na hlavní obsah

Joseph Bech: I malá země může hrát v evropské integraci klíčovou úlohu

Velká myšlenka sjednocené Evropy – i když pro některé stále utopická – v naší době vykročila ze sféry pouhé ambice do fáze praktické realizace.

Joseph Bech

Život a doba

Během působení v exilové vládě své země Bech spatřoval ve vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli nejen možnost, jak zabránit dalšímu ničivému konfliktu podobnému druhé světové válce, ale také příležitost pro svou malou zemi. Jako řada politiků té doby byl přesvědčen, že úzké vztahy a pevné vazby zamezí opětovnému rozkolu mezi evropskými národy.

Vize pro Evropu

Joseph Bech předsedal v červnu 1955 konferenci v italské Messině, z níž později vzešla Římská smlouva, základ Evropského hospodářského společenství a předchůdce dnešní Evropské unie. Tato konference se zaměřila na memorandum předložené třemi zeměmi Beneluxu, čehož se Bech aktivně účastnil jako zástupce Lucemburska.

Z projevu Josepha Becha ve Štrasburku v roce 1968

Publikace

Další informace o životě, práci a přínosu Josepha Becha pro evropský projekt