Skip to main content

Joseph Bech: pienenkin maan rooli voi olla ratkaiseva Euroopan yhdentymisessä

Yhdentynyt Eurooppa – jota vielä äskettäin pidettiin utopiana – siirtyi tänään ajatuksesta konkreettisen toteutuksen vaiheeseen.

Joseph Bech

Elämä ja teot

Sen lisäksi, että Euroopan hiili- ja teräsyhteisöllä estettiin uusi toisen maailmansodan kaltainen tuhoisa konflikti, Bech ymmärsi myös, että Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustaminen tarjosi hänen pienelle maalleen tilaisuuden muovata uutta Eurooppaa. Monien tuon ajan poliitikkojen tavoin hän myös uskoi, että läheiset suhteet ja sitovat kytkökset estäisivät Eurooppaa repimästä itseään uudelleen kappaleiksi.

Eurooppalainen visio

Joseph Bech toimi puheenjohtajana kesäkuussa 1955 järjestetyssä Messinan konferenssissa. Konferenssin tuloksena syntyi myöhemmin Rooman sopimus, jolla perustettiin Euroopan talousyhteisö, nykyisen Euroopan unionin edeltäjä. Messinan konferenssissa käsiteltiin kolmen Benelux-maan yhteistä muistiota, jonka laatimiseen Bech oli osallistunut Luxemburgin edustajana.

Joseph Bechin puhe Strasburgissa vuonna 1968

Julkaisut

Lue lisää Joseph Bechin elämästä, toiminnasta ja Euroopan yhdentymisen hyväksi tekemästä työstä.