Przejdź do treści głównej

Joseph Bech: jak małe państwo może odegrać wielką rolę w integracji europejskiej

Wielka idea zjednoczonej Europy – choć ostatnimi czasy nadal uważana za utopijną – dziś nie jest już czystą mrzonką i staje się rzeczywistością.

Joseph Bech

Biografia na tle czasów

Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali stanowiło dla Becha nie tylko możliwość zapobieżenia kolejnym niszczącym konfliktom, takim jak druga wojna światowa, ale także szansę dla jego małego kraju na zaistnienie w nowej Europie. Wierzył on, tak samo jak wielu innych polityków w tamtym czasie, że bliskie stosunki i więzi między krajami powstrzymają Europę przed kolejnym krwawym rozwojem wypadków.

Wizja Europy

W czerwcu 1955 r. Joseph Bech przewodniczył konferencji w Mesynie, w następstwie której zawarto później traktat rzymski ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą – poprzedniczkę dzisiejszej Unii Europejskiej. Tematem przewodnim konferencji było memorandum złożone przez trzy kraje Beneluksu, w tym reprezentowany przez Becha Luksemburg.

Joseph Bech przemawia w Strasburgu w 1968 r.

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Josepha Becha oraz jego wkładu w projekt integracji europejskiej