Direct naar de inhoud

Winston Churchill: oproep tot een Verenigde Staten van Europa

We moeten een soort Verenigde Staten van Europa bouwen.

Winston Churchill

Churchill en zijn tijd

Wie aan Winston Churchill denkt, ziet meteen een imposante figuur die het overwinningsgebaar maakt met een sigaar in de mond. Dit populaire beeld is slechts één aspect van de voormalige legerofficier, oorlogscorrespondent en Britse premier. Churchill was een van de vele leiders wier ervaringen met de oorlog hem ervan hebben overtuigd dat alleen een verenigd Europa de vrede kan garanderen.

Een visie voor Europa

In zijn rede voor de universiteit van Zürich in 1946 spoorde hij de Europeanen aan de verschrikkingen van het verleden de rug toe te keren en de toekomst tegemoet te gaan. Hij verklaarde dat Europa het zich niet kon veroorloven vast te houden aan de haat- en wraakgevoelens die voortvloeiden uit het onrecht in het verleden. De eerste stap om de “Europese familie” van gerechtigheid, genade en vrijheid weer bij elkaar te brengen, was volgens hem dan ook de oprichting van “een soort Verenigde Staten van Europa. Alleen dan zullen honderden miljoenen werknemers de eenvoudige vreugde en hoop terugvinden die het leven waard maken te worden geleefd.

Winston Churchill op 19 september 1946 tijdens een rede in Zürich.

Publicaties

Meer over leven en werk van Winston Churchill en over zijn bijdrage aan het Europees project.