Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Уинстън Чърчил: призив за Съединени европейски щати

Ние трябва да изградим нещо като Съединени европейски щати.

Уинстън Чърчил

Живот и дейност

При мисълта за Уинстън Чърчил първата картина, която може би изниква в съзнанието, е на внушителна фигура на пушещ пура мъж, вдигнал два пръста, образуващи знака на победата. Този популярен образ е само един аспект от личността на бившия армейски офицер, военен кореспондент и министър-председател на Великобритания. Чърчил е един от многото лидери, чийто опит с войните го убеждава, че само обединена Европа може да гарантира мира.

Визия за Европа

В речта си в Цюрихския университет Чърчил призовава европейците да обърнат гръб на ужасите на миналото и да погледнат към бъдещето. Той заявява, че Европа не може да си позволи да продължи да живее в атмосфера на омраза и отмъщение, произтичащи от травмите от миналото. Според Чърчил първата стъпка към възстановяването на „европейското семейство“ на справедливост, милост и свобода е „да се изгради нещо подобно на Съединени европейски щати. Само по този начин стотици милиони трудещи се ще могат да си възвърнат простите радости и надеждите, за които си струва да се живее“.

Уинстън Чърчил говори на 19 септември 1946 г. в Цюрих.

Публикации

Още за живота, дейността и приноса на Уинстън Чърчил за европейския проект