Skip to main content

Winston Churchill – förespråkare för ett Europas förenta stater

Vi måste bygga ett slags Europas förenta stater.

Winston Churchill

Liv och karriär

När du tänker på Winston Churchill är kanske den första bilden som dyker upp i huvudet en respektingivande person som gör segertecknet och röker cigarr. Men det är bara en sida av den tidigare arméofficeren, krigskorrespondenten och brittiske premiärministern. Churchill var en av de många ledare vars krigserfarenheter ledde till slutsatsen att bara ett enat Europa kunde garantera freden.

En vision för Europa

I sitt tal på universitetet i Zürich 1946 uppmanade han européerna att vända ryggen åt det förflutnas fasor och blicka framåt. Han slog fast att Europa inte hade råd att fortsätta att hysa det hat och den hämndlystnad som kommer från gamla oförrätter. För Winston Churchill var det första steget för att återskapa en ”europeisk familj” med rättvisa, barmhärtighet och frihet att ”bygga upp ett slags Europas förenta stater – endast på detta sätt kommer hundratals miljoner arbetare att kunna återfå de enkla glädjeämnen och förhoppningar som gör livet värt att leva.”

Winston Churchill talar i Zürich den 19 september 1946.

Publikationer

Läs mer om Winston Churchills liv, arbete och bidrag till EU-projektet.