Gå direkt till innehållet

Anna Lindh – Sveriges EU-förespråkare på den internationella arenan

Liv och karriär

1998 blev Anna Lindh utrikesminister i statsminister Göran Perssons regering. Hon hade rykte om sig att vara rättfram och inte skräda orden, särskilt när det gällde mänskliga rättigheter.

  • I Moskva kritiserade hon Rysslands insatser i Tjetjenien.
  • Hon var en öppen förespråkare för en tvåstatslösning på konflikten mellan Israel och Palestina och en häftig motståndare till den dåvarande israeliske premiärministern Ariel Sharons politik mot palestinierna.
  • Hon motsatte sig invasionen av Irak 2003 eftersom FN inte hade sanktionerat något ingripande.
  • I Washington klandrade hon USA för behandlingen av fångarna i Guantánamo.

En vision för Europa

Anna Lindh spelade en viktig roll för att stärka Sveriges ställning i EU när hon ledde utrikesministrarnas möten under det svenska EU-ordförandeskapet 2001. Samma år, när en konflikt hotade i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (numera Nordmakedonien), åkte Anna Lindh dit som EU:s sändebud och lyckades ena EU-ländernas vanligen så olikartade utrikespolitiska ståndpunkter i en gemensam insats och därmed undvika en upptrappning av konflikten.

Publikationer

Läs mer om Anna Lindhs liv, arbete och bidrag till EU-projektet.

Mer information