Skip to main content

Anna Lindh: szwedzki proeuropejski głos na arenie międzynarodowej

Biografia na tle czasów

W 1998 r. Anna Lindh została powołana na stanowisko ministra spraw zagranicznych w gabinecie premiera Görana Perssona. Była znana ze swojej szczerości i otwartego wyrażania swojego zdania, szczególnie w kwestiach praw człowieka.

  • W Moskwie ostro skrytykowała rosyjskie działania w Czeczenii.
  • Jeśli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński, otwarcie opowiadała się za rozwiązaniem polegającym na współistnieniu dwóch państw i stanowczo przeciwstawiała się polityce ówczesnego premiera Izraela Ariela Szarona stosowanej wobec Palestyńczyków.
  • Była przeciwna inwazji na Irak w 2003 r. z tego względu, że ONZ nie wyraziło na nią zgody.
  • Podczas swojej wizyty w Waszyngtonie surowo krytykowała Stany Zjednoczone za złe traktowanie więźniów w zatoce Guantanamo.

Wizja Europy

Anna Lindh pomogła zapewnić Szwecji silną pozycję na forum Unii Europejskiej, przewodnicząc w 2001 r. spotkaniom ministrów spraw zagranicznych w ramach szwedzkiej prezydencji w Radzie UE. Ponadto gdy w 2001 r. w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (obecnie Macedonia Północna) groził konflikt, to właśnie Anna Lindh – jako główny wysłannik Europy – odegrała kluczową rolę, jednocząc zazwyczaj rozbieżne nurty polityki zagranicznej UE, co pomogło zapobiec zaognieniu konfliktu.

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Anny Lindh oraz jej wkładu w projekt integracji europejskiej

Więcej informacji