Gå direkt till innehållet

Walter Hallstein – en diplomatisk kraft bakom det europeiska samarbetet

Målet med den gemensamma marknaden är att ena Europa politiskt.

Walter Hallstein

Liv och karriär

Walter Hallstein tog sig an arbetet som kommissionsordförande med samma engagemang för europeisk enighet och samma specialkunskaper och erfarenhet på området som fick förbundskansler Konrad Adenauer att utse honom till Tysklands chefsförhandlare på Schumankonferensen 1950 om att bilda Europeiska kol- och stålgemenskapen. Hallstein hade stor nytta av sitt engagemang och sin erfarenhet under sitt nioåriga ordförandeskap mellan 1958 och 1967.

En vision för Europa

Walter Hallstein var en ivrig förespråkare för en europeisk ekonomisk gemenskap. De första stegen mot en ekonomisk integration med fri rörlighet för människor, tjänster och varor togs under Messinakonferensen 1955.

Även om Hallstein ursprungligen ville att integrationen skulle omfatta allt och genomföras så snabbt som möjligt, insåg han att det var mer realistiskt och gynnsamt för alla att gå långsamt fram.

År 1958 trädde Romfördraget i kraft och Walter Hallstein valdes till ordförande för Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission.

Walter Hallstein talar i Strasbourg den 2 mars 1953.

Publikationer

Läs mer om Walter Hallsteins liv, arbete och bidrag till EU-projektet.