Pereiti prie pagrindinio turinio

Walteris Hallsteinas – sparčią Europos integraciją skatinęs diplomatas

Bendrosios rinkos tikslas – politiškai suvienyti Europą.

Walteris Hallsteinas

Gyvenimas ir laikas

Pirmininkaudamas Komisijai W. Hallsteinas suvokė Europos vienybės būtinybę ir turėjo specializuotų žinių bei atitinkamos patirties – būtent dėl to Vokietijos kancleris Konradas Adenaueris jį buvo paskyręs vadovauti Vokietijos delegacijai, kuri 1950 m. Schumano konferencijoje derėjosi dėl Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo. Šios ir kitos savybės jam labai pasitarnavo per devynerius metus (1958–1967) trukusį pirmininkavimą.

Europos vizija

W. Hallsteinas aktyviai pasisakė už tai, kad Europos vienybės būtų siekiama sukuriant Europos ekonominė bendriją. Pirmieji žingsniai siekiant ekonominės integracijos, kuri leistų užtikrinti laisvą žmonių, paslaugų ir prekių judėjimą, žengti 1955 m. Mesinos konferencijoje.

Nors W. Hallsteinas iš pradžių norėjo, kad integracija būtų visapusiška ir įgyvendinta kuo greičiau, to meto politinės realijas jį privertė pripažinti, kad visiems naudingiausias būtų laipsniškas valstybių narių rinkų sujungimas.

1958 m. įsigaliojo Romos sutartis ir W. Hallsteinas buvo išrinktas pirmuoju Europos ekonominės bendrijos Komisijos pirmininku.

Walteris Hallsteinas kalba 1953 m. kovo 2 d. Strasbūre

Leidiniai

Daugiau apie Walterio Hallsteino gyvenimą, darbą ir indėlį į Europos projektą