Skip to main content

Walter Hallstein: en diplomatisk drivkraft bag den europæiske integration

Målet med det fælles marked er at skabe politisk samhørighed i Europa.

Walter Hallstein

Liv og samtid

Walter Hallstein gik til sit job som formand med det samme engagement i europæisk samhørighed og den specialviden og erfaring på området, der havde fået kansler Konrad Adenauer til at udnævne ham til leder af den tyske delegation ved Schuman-konferencen i 1950 om oprettelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Han forstod at udnytte disse og andre kvaliteter i løbet af sit ni år lange formandskab fra 1958 til 1967.

En vision for Europa

Walter Hallstein var en ubøjelig fortaler for europæisk samhørighed gennem dannelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. De første skridt i retning af økonomisk integration, der gav mennesker, tjenester og varer fri bevægelighed over grænserne, blev taget på Messina-konferencen i 1955.

Selvom Walter Hallstein oprindeligt ønskede, at integrationen skulle være altomfattende og gennemføres så hurtigt som muligt, fik tidens politiske realiteter ham til at erkende, at en gradvis sammenlægning af medlemslandenes markeder ville være til størst fordel for alle parter.

I 1958 trådte Romtraktaten i kraft, og Walter Hallstein blev valgt som den første kommissionsformand for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

Walter Hallstein på talerstolen i Strasbourg den 2. marts 1953.

Publikationer

Læs mere om Walter Hallsteins liv, arbejde og bidrag til det europæiske projekt