Prejsť na hlavný obsah

Walter Hallstein: diplomatická sila podnecujúca rýchlu európsku integráciu

Cieľom spoločného trhu je politické zjednotenie Európy.

Walter Hallstein

Život v plynutí času

Hallstein zastával post predsedu Komisie s rovnakým presvedčením o nevyhnutnosti jednotnej Európy a rovnakými poznatkami a skúsenosťami, ktoré priviedli Konrada Adenauera, vtedajšieho nemeckého kancelára, k tomu, aby ho vymenoval za vedúceho delegácie, ktorá v roku 1950 rokovala na Schumanovej konferencii o vytvorení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. Tieto i ďalšie kvality dokázal dobre využiť počas svojho deväťročného pôsobenia vo funkcii predsedu v rokoch 1958 – 1967.

Vízia pre Európu

Hallstein sa stal neúnavným zástancom rozvíjajúcej sa jednotnej Európy a vytvorenia Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Prvé kroky k hospodárskej integrácii umožňujúce voľný pohyb osôb, služieb a tovaru boli prijaté na konferencii v Messine v roku 1955.

Hoci Hallsteinovi spočiatku išlo o úplnú integráciu, ktorú bolo treba dosiahnuť čo najrýchlejšie, politická realita ho priviedla k poznaniu, že najväčší úžitok prinesie postupné zlučovanie trhov členských štátov.

V roku 1958 začala platiť Rímska zmluva a Hallstein bol zvolený za prvého predsedu Komisie Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

Vystúpenie Waltera Hallsteina 2. marca 1953 v Štrasburgu

Publikácie

Viac o živote a práci Waltera Hallsteina a o jeho príspevku k európskemu projektu