Skip to main content

Schumanova deklaracija, maj 1950

70 LET SOLIDARNOSTI

9. maja 1950 je francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo, v kateri je predlagal ustanovitev evropske skupnosti za premog in jeklo. Članice te skupnosti bi tako združile svojo proizvodnjo premoga in jekla.

Evropska skupnost za premog in jeklo (ustanovne članice: Francija, Zahodna Nemčija, Italija, Nizozemska, Belgija in Luksemburg) je bila prva od nadnacionalnih evropskih institucij, ki so se pozneje oblikovale v to, kar je zdaj Evropska unija.

Zgodovinsko ozadje

Leta 1950 so si narodi Evrope še vedno prizadevali, da bi odpravili strahotne posledice druge svetovne vojne, ki se je končala pred petimi leti.

Evropski voditelji so bili odločeni preprečiti novo vojno. Menili so, da bi bila z združevanjem proizvodnje jekla in premoga vojna med zgodovinskima tekmicama Francijo in Nemčijo – kot je zapisano v deklaraciji – „ ne samo nesprejemljiva, ampak materialno neizvedljiva“.

Pravilno so menili, da je združevanje gospodarskih interesov pomembno za dvig življenjskega standarda in prvi korak k združevanju Evrope. Evropski skupnosti za premog in jeklo so se lahko pridružile nove članice.

Najpomembnejše misli

  • Svetovnega miru ni mogoče zagotoviti brez ustvarjalnih prizadevanj, sorazmernih z nevarnostmi, ki ga ogrožajo.
  • Evrope ne bo mogoče oblikovati naenkrat ali po enem načrtu. Zgrajena bo s konkretnimi dosežki, ki bodo najprej ustvarili dejansko solidarnost.
  • Združevanje proizvodnje premoga in jekla ... bo spremenilo usodo regij, ki so bile dolgo podvržene proizvodnji vojaškega orožja, katerega žrtve so nenehno bile.

Celotno besedilo

Svetovni mir se ne more zagotoviti brez ustvarjalnih prizadevanj, sorazmernih z nevarnostmi, ki ga ogrožajo.

Prispevek, ki ga lahko organizirana in živeča Evropa doprinese civilizaciji, je nujen za vzdrževanje miroljubnih odnosov. S tem, ko je za več kot 20 let prevzela vlogo zmagovalca združene Evrope, je Francija vedno imela za svoj pomembni cilj zagotavljanje miru. Združena Evropa se ni dosegla in imeli smo vojno.

Evropa ne bo nastala naenkrat ali v skladu z enotnim načrtom. Gradila se bo s pomočjo konkretnih dosežkov, ki bodo najprej oblikovali dejansko solidarnost. Združevanje narodov Evrope zahteva odpravo starega nasprotja Francije in Nemčije. Kakršen koli sprejet ukrep mora najprej zadevati ti dve državi.

Glede na ta cilj francoska vlada predlaga, da se ukrep sprejme takoj na neki omejeni, vendar odločilni točki.

Predlaga, da francosko-nemška proizvodnja premoga in jekla kot celota preide pod skupno Visoko oblastjo v okviru organizacije, ki je odprta za sodelovanje drugih držav Evrope. Združevanje proizvodnje premoga in jekla mora kot prvi korak v zvezo Evrope takoj predvideti postavitev skupnih temeljev za gospodarski razvoj in tako spremeniti usode teh regij, ki so bile dolgo podvržene proizvodnji vojaškega streliva, zaradi katerega so najbolj trpele.

S tako vzpostavljeno solidarnostjo v proizvodnji bo postalo jasno, da je katera koli vojna med Francijo in Nemčijo postala ne samo nesprejemljiva, ampak materialno neizvedljiva. Vzpostavitev te mogočne proizvodne enote, odprte vsem državam, ki so pripravljene sodelovati in konec koncev določiti, da se vsem državam članicam z osnovnimi elementi industrijske proizvodnje končno zagotovijo enaki pogoji, bo vzpostavila resnični temelj za njihovo gospodarsko združitev.

Ta proizvodnja se bo ponudila svetu kot celota brez razlike ali izjeme, s ciljem prispevati k zvišanju življenjskega standarda in spodbujati mirovne dosežke. Z več sredstvi bo Evropa lahko nadaljevala uresničevanje ene od svojih bistvenih nalog: razvoj afriške celine.

Na ta način se bo ta združitev interesa, ki je nujna za vzpostavitev skupnega gospodarskega sistema, enostavno in hitro uresničila; lahko bi bila kvas, iz katerega bi lahko rasla širša in globlja skupnost med državami, ki so si dolgo nasprotovale s krvavimi spori.

Z združevanjem osnovne proizvodnje in z ustanovitvijo nove Visoke oblasti, katere odločitve bodo povezale Francijo, Nemčijo in druge države članice, bo ta predlog pripeljal do uresničitve prvega dejanskega temelja Evropske federacije, ki je nujen za ohranjanje miru.

Da bi spodbudila uresničitev določenih ciljev, je francoska vlada pripravljena začeti pogajanja na naslednjih temeljih.

Naloga, za katero bo odgovorna ta skupna Visoka oblast, bo, da v najkrajšem možnem času zagotovi posodobitev proizvodnje in izboljšanje njene kakovosti; oskrbovanje s premogom in jeklom v enakem časovnem obdobju za francoske in nemške trge ter za trge drugih držav članic; razvoj skupnega izvoza v druge države; izenačenje in izboljšanje življenjskih pogojev delavcev v teh industrijah.

Za doseganje teh ciljev, če upoštevamo zelo različne pogoje, v katerih se proizvodnja držav članic trenutno nahaja, se predlaga, da je treba sprožiti določene prehodne ukrepe, kot so uporaba proizvodnega in investicijskega načrta, vzpostavitev nadomestnih strojev za izenačenje cen in oblikovanje sklada za prestrukturiranje, da se racionalizacija proizvodnje olajša. Gibanje premoga in jekla med državami članicami bo takoj oproščeno vse carine in različne prevozne tarife nanj ne bodo vplivale. Pogoji se bodo oblikovali postopoma, kar bo samo od sebe zagotovilo bolj racionalno razdeljevanje proizvodnje na najvišji ravni produktivnosti.

V nasprotju z mednarodnimi karteli, ki si prizadevajo vzpostaviti omejevalna ravnanja glede razporeditve in izkoriščanja nacionalnih trgov ter ohraniti visoke dobičke, bo organizacija zagotovila združitev trgov in širitev proizvodnje.

Pomembna načela in zaveze, določena zgoraj, bodo predmet pogodbe, ki je bila podpisana med državami in bila predložena za ratifikacijo njihovih parlamentov. Pogajanja, obvezujoča za obdelavo izvedbenih določb, bodo izpeljana s pomočjo razsodnika, ki ga je imenoval skupni sporazum. Razsodnik bo pooblaščen za preverjanje, če so sporazumi v skladu z določenimi načeli, ali bo v primeru zastoja odločal, katera rešitev mora biti sprejeta.

Skupno Visoko oblast, pooblaščeno za upravljanje sheme, bodo sestavljale neodvisne osebe, ki so jih imenovale vlade, in jim tako omogočile enako zastopanje. Predsednik bo izbran na podlagi skupnega sporazuma med vladami. Odločitve Oblasti bodo izvršljive v Franciji, Nemčiji in drugih državah članicah. Zagotovili se bodo primerni ukrepi za namen pritožbe zoper odločbe Oblasti.

Predstavnik Združenih narodov bo akreditiran pri Oblasti in bo prejel navodila, da dvakrat letno pripravi javno poročilo za Združene narode, s poudarkom na delovanju nove organizacije, zlasti kar zadeva varovanje njenih ciljev.

Institucija Visoke oblasti na noben način ne bo vplivala na metode lastništva podjetij. Skupna Visoka oblast bo pri izvajanju svojih funkcij upoštevala pristojnosti, dodeljene z Mednarodnim organom za Porurje in vse vrste obveznosti, ki so bile naložene proti Nemčiji, toliko časa, dokler te ostajajo v veljavi.

Dodatne informacije