Skip to main content

Zgodovina Evropske unije, 1945–1959

Mir v Evropi in začetki sodelovanja

V želji, da se nehajo pogoste in krvave vojne, ki so svoj vrh dosegle v drugi svetovni vojni, so evropski politiki začeli proces oblikovanja Evropske unije, kakršno poznamo danes.

Z ustanovitvijo Evropske skupnosti za premog in jeklo leta 1951 je bil narejen prvi korak k zagotavljanju trajnega miru. Z Rimsko pogodbo leta 1957 je bila vzpostavljena Evropska gospodarska skupnost (EGS) in začelo se je novo obdobje čedalje tesnejšega sodelovanja v Evropi. Vendar je v tem obdobju prišlo tudi do hladne vojne, ki je celino razdvojila za več kot 40 let.

8. maj 1945 – konec druge svetovne vojne v Evropi

V Evropi se je končala druga svetovna vojna. Evropa je bila opustošena, na milijone ljudi je bilo mrtvih, ranjenih ali razseljenih. V holokavstu je bilo umorjenih šest milijonov Judov.

4. april 1949 – ustanovitev zveze NATO

Ustanovitev Organizacije severnoatlantskega zavezništva (NATO), meddržavnega varnostnega zavezništva med Združenimi državami Amerike, Kanado in 10 zahodnoevropskimi državami. Zveza NATO je leta 2020 štela 30 držav članic, vključno z 21 državami EU.

5. maj 1949 – ustanovitev Sveta Evrope

10 zahodnoevropskih držav je ustanovilo Svet Evrope z namenom spodbujanja demokracije ter zaščite človekovih pravic in uveljavljanja pravne države. 3. septembra 1953 je začela veljati Evropska konvencija o človekovih pravicah.

9. maj 1950 – načrt za novo politično sodelovanje v Evropi

Francoski zunanji minister Robert Schuman je predstavil načrt poglobljenega sodelovanja in predlagal skupno upravljanje premogovništva in jeklarske industrije Zahodne Evrope. Evropska unija 9. maja praznuje dan Evrope.

18. april 1951 – Evropska skupnost za premog in jeklo

Na podlagi Schumanovega načrta je šest držav podpisalo pogodbo o skupnem upravljanju industrije premoga in jekla. Tako nobena od njih ne bi več mogla sama izdelovati orožja, ki bi ga uporabila proti drugi, kakor je to bilo v preteklosti. Teh šest držav je bilo: Nemčija, Francija, Italija, Nizozemska, Belgija in Luksemburg. Evropska skupnost za premog in jeklo je nastala leta 1952.

25. marec 1957 – Rimski pogodbi

Uspešnost pogodbe o premogu in jeklo je pripomogla, da je šest ustanovnih držav razširilo sodelovanje tudi na druge gospodarske panoge. Sodelovanje so formalizirale s podpisom dveh pogodb o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom), ki sta začeli delovati 1. januarja 1958.

Države članice EU in leto njihovega članstva

19. marec 1958 – ustanovitev Evropskega parlamenta

Prvo zasedanje Evropske parlamentarne skupščine, predhodnice današnjega Evropskega parlamenta, je bilo v Strasbourgu v Franciji. Za njenega predsednika je bil izvoljen Robert Schuman. Evropska skupščina je nadomestila skupno skupščino Evropske skupnosti za premog in jeklo in se 30. marca 1962 preimenovala v Evropski parlament.