Skip to main content

Euroopa Liidu ajalugu 1945–1959

Rahu Euroopas ja koostöö algus

Et teha lõpp sagedastele ja veristele konfliktidele, mille kulminatsiooniks sai Teine maailmasõda, alustasid Euroopa poliitikud lõimimisprotsessi, mis on toonud tänase Euroopa Liiduni.

Euroopa Söe- ja Teraseühenduse loomine 1951. aastal oli esimene oluline samm püsiva rahu tagamisel. 1957. aastal rajati Rooma lepinguga Euroopa Majandusühendus (EMÜ) ja alguse sai uus ajajärk, mil Euroopas hakati tegema üha tihedamat koostööd. Samal perioodil sai alguse ka külm sõda, mis lõhestas Euroopa maailmajao enam kui 40 aastaks kaheks leeriks.

8. mai 1945 – Teise maailmasõja lõpp Euroopas

Euroopas lõppes Teine maailmasõda. Kogu maailmajagu oli laastatud. Miljonid inimesed olid surnud, vigastatud või kodust minema aetud. Holokausti käigus oli mõrvatud kuus miljonit juuti.

4. aprill 1949 – NATO loomine

Loodi Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon ehk NATO – Ameerika Ühendriikide, Kanada ja kümne Lääne-Euroopa riigi valitsustevaheline julgeolekuliit. 2020. aastal oli NATOs 30 liiget, sealhulgas 21 ELi riiki.

5. mai 1949 – Euroopa Nõukogu loomine

Kümme Lääne-Euroopa riiki lõid Euroopa Nõukogu, et edendada demokraatiat ning kaitsta inimõigusi ja õigusriiklust. 3. septembril 1953 jõustus Euroopa inimõiguste konventsioon.

9. mai 1950 – Schumani plaan poliitilise koostöö kohta

Prantsusmaa välisminister Robert Schuman esitas plaani koostöö tihendamiseks. Ta tegi ettepaneku siduda kokku Lääne-Euroopa söe- ja terasetööstus. Hiljem hakati ELis 9. maid tähistama kui Euroopa päeva.  

18. aprill 1951 – Euroopa Söe- ja Teraseühendus

Schumani plaani alusel allkirjastasid kuus riiki lepingu söe- ja terasetootmise ühendamiseks. Sedasi tagati, et keegi ei saanud omapäi relvi toota ega pöörata neid teiste vastu, nagu oli juhtunud minevikus. Need kuus riiki olid Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa. Euroopa Söe- ja Teraseühendus nägi ilmavalgust 1952. aastal.

25. märts 1957 – Rooma lepingud

Toetudes söe- ja teraseühenduse edukusele, laiendasid kuus riiki koostööd ka muudesse majandusvaldkondadesse. Selleks kirjutati alla kaks lepingut, millega loodi Euroopa Majandusühendus (EMÜ) ja Euroopa Aatomienergiaühendus (Euratom). Need kaks alustasid tegevust 1. jaanuaril 1958.

Kõik ELi liikmesriigid ja nende ühinemisaasta

19. märts 1958 – Euroopa Parlamendi loomine

Tänase Euroopa Parlamendi eelkäija, Euroopa Parlamentaarse Assamblee esimene kohtumine toimus Prantsusmaal Strasbourgis ja selle esimeseks presidendiks valiti Robert Schuman. See asendas Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Ühisassambleed ning võttis 30. märtsil 1962. aastal endale nimeks Euroopa Parlament.