Przejdź do treści głównej

Historia Unii Europejskiej: lata 1945-59

Pokój w Europie i początek współpracy

Aby położyć kres częstym i krwawym konfliktom, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej, europejscy politycy rozpoczynają proces budowania tego, co dziś znamy jako Unia Europejska.

Europejska Wspólnota Węgla i Stali, ustanowiona w 1951 r., jest pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia trwałego pokoju. W 1957 r. traktat rzymski ustanawia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i nową erę coraz ściślejszej współpracy w Europie. W okresie tym rodzi się jednak również zimna wojna, która podzieli kontynent na ponad 40 lat.

8 maja 1945 r. – koniec II wojny światowej w Europie

W Europie kończy się druga wojna światowa. Kontynent jest zniszczony. Miliony osób poniosło śmierć, zostało rannych lub zostało przesiedlonych. Podczas Holokaustu zamordowano sześć milionów Żydów.

4 kwietnia 1949 r. – utworzono NATO

Powołana zostaje Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), międzyrządowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i dziesięcioma państwami Europy Zachodniej. Do 2020 r. NATO powiększy się do 30 członków, włącznie z 21 krajami UE.

5 maja 1949 r. – ustanowiono Radę Europy

Dziesięć państw Europy Zachodniej tworzy Radę Europy, aby promować demokrację oraz ochronę praw człowieka i praworządności. Europejska konwencja praw człowieka wchodzi w życie 3 września 1953 r.

9 maja 1950 r. – plan nowej współpracy politycznej w Europie

Francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawia plan zacieśnienia współpracy. Proponuje on integrację przemysłu węgla i stali w Europie Zachodniej. Od tej pory 9 maja obchodzony jest w Unii Europejskiej jako Dzień Europy.

18 kwietnia 1951 r. – Europejska Wspólnota Węgla i Stali

W oparciu o plan Schumana sześć państw podpisuje traktat dotyczący wspólnego zarządzania przemysłem ciężkim – produkcją węgla i stali. Oznacza to, że żadne pojedyncze państwo nie będzie w stanie samodzielnie produkować broni, a tym samym zwrócić się przeciwko innym. Tych sześć krajów to: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Belgia i Luksemburg. Europejska Wspólnota Węgla i Stali powstaje w 1952 r.

25 marca 1957 r. – traktaty rzymskie

Sukces Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali skłania sześć krajów założycielskich do rozszerzenia współpracy na inne obszary gospodarki. Formalizują je podpisując dwa traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Wspólnoty te powstają 1 stycznia 1958 r.

Lista wszystkich państw członkowskich UE i daty ich przystąpienia

19 marca 1958 r. – narodziny Parlamentu Europejskiego

Pierwsze posiedzenie Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, prekursora dzisiejszego Parlamentu Europejskiego, odbywa się w Strasburgu we Francji z udziałem Roberta Schumana wybranego na przewodniczącego. W dniu 30 marca 1962 r. zastępuje ono Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i zmienia nazwę na Parlament Europejski.